VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Historisk har vi i Jellingnet i mange år prioriteret at have en særdeles billig grundpakke, hvilket har betydet at medlemmernes pris på grundpakken har ligget langt under det som foreningen har betalt for pakken hos YouSee. Vores prisstruktur har således været temmelig skæv, i forhold til YouSee’s prisstruktur.

I takt med udviklingen, og især indførelsen af de forskellige Bland Selv pakker, er det fremover ikke muligt for os at bevare den kunstigt lave pris på grundpakken,  primært fordi det udhuler foreningens økonomi , men også fordi det ikke passer ind i den prisstruktur som vores leverandør har. Vi er nødt til at tilstræbe, at forholdet mellem medlemmernes pris på grund- mellem- og fuldpakken afspejler forholdet på de priser vi betaler til YouSee for pakkerne.

YouSee har for nyligt meldt ud, at prisen i 2022 på Mellempakken og Fuldpakken vil stige med kr. 40,-  pr. md. og prisen på Grundpakken vil stige kr. 10,- pr. md.
Da vi, som vi skrev sidste år, stadig har et efterslæb på grundpakken, hvor den nuværende pris er ca. kr. 30,- lavere end det vi betaler leverandøren, vil stigningen på grundpakken matche stigningen på de andre pakker.

TV priserne for 2022 er derfor nu fastsat og bliver som flg.:
(en stigning på kr. 37,- pr. måned på alle pakker.)

Grundpakke Kr. 182,00 pr. måned Ekskl. kontingent
Mellempakke Kr. 393,00 pr. måned Ekskl. kontingent
Fuldpakke Kr. 525,00 pr. måned Ekskl. kontingent
Kontingent Kr. 25,00 Pr. måned  

 Vi opkræver i februar måned.

Ønsker du kvartalsvis betaling, kan dette godt lade sig gøre.
Der skal så tillægges Kr. 50,- pr. opkrævning til NETS ADMINISTRATION = Kr. 200,- pr. år.
Ønsker du kvartalsvis betaling skal du henvende dig til Jelling radio & TV Tlf.: 7587 2144, dagligt mellem 13-17

Hvorfor  stiger TV-pakkerne ?

Disse stigninger er en direkte følge af tilsvarende (eller større) stigninger fra producenterne/rettighedshaverne, og vil også forventes at slå igennem på den ene eller anden måde hos konkurrenterne, uanset hvad der meldes ud fra dem på nuværende tidspunkt. (YouSee er den største distributør, og der er ingen grund til at tro at konkurrenterne betaler mindre for f.eks. Tv2-kamalerne eller Tv3-kanalerne end YouSee)

Priserne på rettighederne til at sende Tv, film og ikke mindst sport stiger konstant fra producenternes og rettighedshavernes side, og slår naturligvis igennem når YouSee forhandler priser med dem.
Der er således en direkte sammenhæng imellem på den ene side fodboldklubbernes gigant-økonomi, spillernes astronomiske priser og lønninger, IOC’s pris på De Olympiske Lege, Film- og Tv-producenternes priser, og på den anden side de priser vi skal betale for vores Tv-pakker, kanaler og streamingtjenester.
Det påvirker naturligvis også de priser vi skal betale til YouSee, og dermed desværre også vores pris overfor vore medlemmer.

 

 

 

Pin It on Pinterest