VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Antennestik og tilbehør

 

Det digitale og mobile sendenet udsender i dag kraftige radiosignaler.
Hvis din tv-hjemmeinstallationen ikke er god nok, risikerer du indstråling – det vil sige radiosignaler udefra, som trænger ind i din tv-antenneinstallation.

En tv-hjemmeinstallation er de antennekabler og det udstyr, som internt fordeler TV-signalet til flere kabel-tv-stikdåser i din bolig.

Indstrålingen kan give signalforstyrrelser på dit tv, som eksempelvis pixeleringer i tv-billedet, eller helt manglende kanaler.

Mobiltelefoner og trådløse netværk kan forstyrre dit tv-signal
Indstrålingen kommer fra det landsdækkende digitale og mobile sendenet, men kan også komme lokalt fra din mobiltelefon, eller fra trådløse netværk omkring din bolig. Og i fremtiden vil de forstyrrende signaler ikke blive mindre. Med det nye, stærke 5G og 4G-net, også kendt som LTE og 800 Mhz-mobilsendenettet, er risikoen for indstråling endnu højere.


indstråling-300x118”Jamen det har jo virket”
Problemer med indstråling kan opstå pludseligt uden, at du har gjort noget. Der er flere forklaringer. Mobilselskaberne ændrer i sendestyrken på en af de master vi har i byen, eller du har lige købt et nyt eller måske et ældre brugt tv. Kommer fejlen efter en programomlægning, kan problemet ligge i dit Tv, og problemet kan naturligvis ligge i vores antennenet.

Hvor er fejlen?

Tryk for stor udgaveFejlen kan ligge to steder, enten i anlægget eller i din antenneinstallation.

Fejl i antenneinstallationen
Vi fremsender signalet til dig i kabler der er gravet ned i hele byen, og ude ved dig, samler vi 4-6 kunder i en samleboks “gult krydspunkt”. På strategiske steder i nettet, opsætter vi forstærkere “rød cirkel”.
Er der støj i anlægget, er det antenneforeningens opgave at udbedre fejlen, og det bruger vi mange resourser på, og det er højt prioriteret. Vi rykker gerne ud samme dag en fejl er konstateret.


Fejl i din antenneinstallation
Signalet kommer fra boksen ude på vejen, ind i din bolig, og i de fleste hjem er der en fordelerboks eller en forstærker
på loftet ser sender Antenneinstallation_1signalet ud til de rum hvor der er TV i. I hvert rum er der et antennestik, og der skal bruges et antennekabel mellem stikket i væggen og dit TV.

Fejlmuligheder: Buske og træer, og fjernelse af disse, kan over en årrække have perforeret dit kabel fra boksen ude ved vejen og ind til dit hus. Fordelerboksen/forstærkeren, stikket bag dit tv, og dit antennekabel er ikke beskyttet mod indstråling. (Udstyr købt før 2010 er generelt IKKE sikret mod indstråling)

Herunder kan du se hvad vi anbefaler du benytter af antennestik, kabler og tilbehør. Når du vælger antennestik, skal du sikre det er af den rigtige kvalitet. De gamle typer med plastic-kappe er idag ikke god nok, og du kan meget nemt risikere et dårligt signal.

IKKE godkendt stik
Antennestik_02

IKKE godkendt stik
Antennestik_01

Godkendt stik
Antennestik_04

Godkendt stik
Antennestik_03

Tjek om du har indstråling på dit tv-signal

Du kan selv undersøge, om en signalfejl på dit tv skyldes indstråling ved at tjekke dine tv-kanaler. Flere tv-kanaler sendes på samme frekvens, så har du indstråling på en bestemt frekvens, vil dette også påvirker de andre kanaler på samme frekvens.

Oversigt over tv-kanaler med samme frekvens og som oftest er ramt

  • DR1 HD, Infokanalen, Sverige 2 HD og ARD HD
  • TV3 Puls, Kanal4, TV3+ HD, 6’eren HD og Canal9 HD
  • TV2 Zulu, TV2 Charlie, TV2 News, TLC HD og Disney HD

Har du for eksempel fejl på DR1 HD, skal du også undersøge, om infokanalen, Sverige 2 HD og ARD HD fejler. Er der udfald på alle kanaler, eller mangler de helt, er dit tv-signal ramt af indstråling. Her kan du oftest løse problemet ved at bruge et YouSee Ready mellemkabel mellem dit tv og tv-stikdåse.

Jeg har problemer med mit tv-signal, hvad gør jeg?

Kontakt din nabo mens du oplever problemet, og spørg om de har samme problem på samme kanal. Har de din nabo dette, er det normalt ude i anlægget fejlen er, og du kan fejlmelde til vores serviceinstallatør.
Læs mere

Har din  nabo ikke problemet er fejlen med stor sandsynlighed i din antenneinstallation, og du bør som det første, prøve at skifte kablet mellem TV og stikket i væggen. (Det løser problemet i ca. 80% af tilfældene). Har du stadig problemer kan du bestille Jelling Radio & TV til at gennemgå din installation .

Læs mere om installationscheck her