VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Hvad er Jellingnet?

 

 Jellingnet blev stiftet den 17. oktober 1973, og efter 3 måneder havde foreningen 204 medlemmer, og havde navnet “Jelling Antenneforening”

Jellingnet er en “non profit” forening, og medlemmerne har siden 1975 selv ejet anlægget og har på den måde fuld kontrol over hvilke udbydere og hvilke tjenester der skal tilbydes i anlægget.

I starten kunne man tage DR-1, Tysk TV-1-2-3 og DR Radio, og i 1978 blev anlægget opdateret til at kunne sende i “FM-Stereo”. I 1988 efter flere års drøftelser og flere afstemninger ved generalforsamlinger blev det besluttet at udvide antenne nettet til hele 8 kanaler, og derefter gik det stærkt med endnu en udvidelse til 12 kanaler i 1991.

 

I foråret 2001 indgik man et samarbejde med “Bredbåndsgruppen” en gruppe af frivillige borgere der havde til formål at skaffe bredbånds Internet til Jelling, og dette blev opfyldt den 1.2.2002.

Den 1.7.2003 blev Jelling Kommune den første kommune i Danmark der kunne tilbyde beboere på landet en trådløs Internetforbindelse, optil 4 Mbit, og det i en afstand på op til 10 km. fra Jelling.

YouSee
I efteråret 2007 besluttede medlemmerne at skifte fra, at foreningen selv forhandler aftaler med tv udbyderne og tager signalet ned, til at skifte til YouSee. Den 1. maj 2008 blev det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet af indlede et samarbejde med YouSee, dette betød mange flere muligheder for medlemmerne, ligesom der nu kunne vælges mellem tre programpakker, digitalt- og HD TV, samt bestille “video on demand”, TV-arkiv, StartForfra, leje film o.s.v.

I 2015 skiftede vi navn til Jellingnet
Med den konkurrence som vi allerede i dag er ude i, og med den konkurrence der kommer de næste år, er vi langt med at tilpasse os de nye tider, og skiftet til Jellingnet, er derfor naturligt. Gennem de sidste år, har vi lavet mange tiltag for at få gjort os klar til den øgede konkurrence, til fordel for vores medlemmer

Ved starten af 2021 er vi ca. 1.550 medlemmer, og godt  1.200 af dem er tilsluttet vores Bredbåndsløsning.

I fremtiden vil vi til stadighed forholde os til alle de nye teknologiske muligheder, og tilbyde vores medlemmer disse, ligesom vi løbende vil udbygge vores netværk i tråd med dette.