VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Jelling Antenneforenings formand gennem mange år, Mogens Christensen, har valgt at flytte til Løgstør, og har som følge deraf forladt bestyrelsen, med virkning fra 1. marts 2021.
Da beslutningen har været kendt i nogen tid, betød det at Bjarne Andersen, som suppleant, ville træde ind i bestyrelsen, når Mogens stoppede.
Da den samlede bestyrelse enstemmigt pegede på Bjarne som kommende formand, har Mogens og bestyrelsen derfor i god tid forinden arbejdet med at sætte den kommende formand godt ind i arbejdet, således at skiftet kunne ske så smidigt som muligt.
Bestyrelsen har nu efterfølgende holdt konstitueringsmøde, og valgt Bjarne Andersen som ny formand for foreningen. Bo Grønvall fortsætter som næstformand, Camilla Holm Aslerin fortsætter som kasserer, og Pia Jessen og Claus Breth Hansen er bestyrelsesmedlemmer.
Mogens skal have en kæmpe stor tak for det store arbejde han har lagt i foreningen i alle årene, og han deltager naturligvis i den kommende generalforsamling, hvor vi vil kunne tage ordentligt afsked med ham.
På grund af de gældende Corona-restriktioner vides det desværre endnu ikke hvornår generalforsamlingen kan gennemføres