VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling  i

Gormshallen onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.00

(Bemærk at der desværre er fejl i annoncen i VAf lørdag den 10. marts og i Ugeavisen Jelling onsdag den 14. marts.)

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg til revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem
i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag lægges ud på foreningens hjemmeside, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Referater og regnskab
Ønsker du at læse referatet fra den seneste generalforsamling, eller en kopi af regnskabet, kan alle medlemmer rekvirere det via e-mail, formand(@)jellingnet.dk, eller på tlf: 7172 3354. Hvis der er telefonsvarer på, så angiv dit navn, og adresse samt ærinde, så leverer vi det til din postkasse.

Pin It on Pinterest