VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Fra bestyrelsen er der indkommet et forslag der ønske behandlet på generalforsamlingen.

$12 stk. 5. Nyt afsnit til vedtægterne
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningens i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

Det betyder at nuværende stk. 2-3-4 flyttes til stk. 3-4-5

På bestyrelsens vegne.
Mogens Christensen