VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Ændringsforslag der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 8. april kl. 19.00 på Jelling Kro

Bestyrelsen ønsker en tilføjelse til vedtægterne

$14 stk. 1a  NYT AFSNIT
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege to eller flere bestyrelsesmedlemmer til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningens i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter

Det betyder at nuværende stk. 2-3-4 flyttes til stk. 3-4-5