VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd el. Telefoni, Tlf.: 7070 4040 ..... Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Jellingnet.

Torsdag den 23. marts kl. 19.30 på Jelling Kro

Tilmelding er nødvendigt: www.jellingnet.dk/tilmelding

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag.
  5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  7. Valg til revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag lægges ud på foreningens hjemmeside, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Referater og regnskab
Ønsker du at læse referatet fra den seneste generalforsamling, eller en kopi af regnskabet, kan alle medlemmer rekvirere det via e-mail, formand(@)jellingnet.dk, eller på tlf.: 7172 3354. Hvis der er telefonsvarer på, så angiv dit navn, og adresse samt ærinde, så leverer vi det til din postkasse.

Om generalforsamlingen:
Som medlem af Jellingnet, har du indflydelse, på hvad der sker i foreningen. Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og bestyrelsen skal rette sig efter hvad der besluttes på generalforsamlingen.

Er der noget du er utilfreds med, eller har du en god idé som du mener at medlemmerne skal have tilbudt, er generalforsamlingen det sted, hvor du har muligheden for at gøre din indflydelse gældende.

Det er faktisk et lille stykke demokrati der gør sig gældende, så mød derfor op og deltag i generalforsamlingen.

Vi forsøger at gøre generalforsamlingen spændende, og de kedelige ting, ønsker vi ligesom dig, overstået hurtigst muligt.  Vi plejer at være færdige på en time, og bagefter går snakken lystigt over bordet, mens foreningen giver en øl, en kop kaffe og et stykke kage eller brød.

Pin It on Pinterest